การขยายตลาด เทคโนโลยี คุณภาพ การขยายตลาด

Mạng lưới sản xuất toàn cầu: các cơ sở sản xuất được đặt tại địa điểm lý tưởng

Tập đoàn KITZ đang xây dựng một chuỗi nhà máy đặt tại các vị trí phù hợp nhất đối với hoạt động của mình trên khắp thế giới.

Với chuỗi này, chúng tôi sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng cao tại Nhật Bản, trong khi Nhật Bản cũng đóng vai trò quan trọng như là trung tâm điều hành hoạt động sản xuất của chúng tôi trên toàn cầu. Tập đoàn KITZ hiện có các nhà máy quốc tế tại Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đức và Brazil.

Phát triển và củng cố hệ thống cung ứng, ưu tiên các khu vực chính và các quốc gia quan trọng

Thị trường của KITZ là thị trường toàn cầu với ưu tiên dành cho các khu vực có nhu cầu cao nhất về sản phẩm của KITZ. Ngoài thị trường trong nước tại Nhật Bản, các khu vực thị trường ưu tiên của chúng tôi được đặt tại ba khu vực thị trường chính, bao gồm Châu Âu, Châu Mỹ và các quốc gia thuộc khu vực ASEAN và hai quốc gia quan trọng là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trên toàn cầu, chúng tôi đã thành lập các trụ sở khu vực, thực hiện chức năng bán hàng, tiếp thị, kỹ thuật, dự trữ hàng hóa, bảo dưỡng và bảo trì cho từng khu vực và thực hiện hoạt động kinh doanh theo khu vực và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng địa phương.

Cùng với văn phòng đại diện tại Ấn Độ và Các Tiểu Vương quốc Ẩ Rập Thống nhất, chúng tôi đã thành lập các cơ sở kinh doanh tại Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha và Brazil và đã phát triển mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Để đáp ứng yêu cầu đơn lẻ tư khách hàng, chúng tôi đang nỗ lực phát triển mạng lưới phân xưởng sửa chữa chính thức của KITZ để sửa chữa van.

Mạng lưới sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn KITZ

ข้อมูลตราสารหนี้, อันดับความน่าเชื่อถือ