Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn KITZ.

Tổng quan

Tập đoàn KITZ có ba lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - kinh doanh van - lĩnh vực kinh doanh chính, sản xuất - kinh doanh thanh đồng thau và kinh doanh khác.
Read More

Tìm hiểu thêm

Sản xuất - Kinh doanh Van

Tập đoàn KITZ sản xuất và bán các loại van, phụ kiện đường ống, máy lọc nước và máy lọc công nghiệp, tất cả các loại sản phẩm này đều là các thiết bị được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng.
Read More

Tìm hiểu thêm

Sản xuất - Kinh doanh Thanh Đồng thau

Hoạt động kinh doanh này liên quan đến việc sản xuất và bán thanh đồng, vật liệu chính được sử dụng để chế tạo van và là vật liệu được sử dụng trong thiết bị gia dụng, phụ tùng ô tô và các sản phẩm khác
Read More

Tìm hiểu thêm

Hoạt động kinh doanh khác

Lĩnh vực kinh doanh còn lại bao gồm một khách sạn nghỉ dưỡng.
Read More

Tìm hiểu thêm

Our Businesses